Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

ZDP


DANE ADRESOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

Adres:22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 69
Telefon: (084) 639-63-32 ; 639-69-94
Fax: (084) 639-63-32
email: biuro@zdp.zamosc.pl
 utrzymanie@zdp.zamosc.pl
 zdp_zamosc@pro.onet.pl


UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!!

Od dnia 1 lipca 2016 r. strona www.zdp.zamosc.pl nie będzie dostępna.

Wszystkie informacje dot. Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu znajdują się na stronie: www.bip.zdp.zamosc.pl